Chính sách thanh toán

FaiFo Bánh Mì hiện có các phương thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)
    Nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng
  2. Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của FaiFo Bánh Mì
    Quý khách chuyển khoản vào số tài khoản chấp nhận nhận thanh toán (như sau); Số tiền chuyển khoản phải lớn hơn hoặc bằng thành tiền cần phải thanh toán cho đơn hàng tương ứng; Nội dung chuyển khoản phải gồm (Tên và Số điện thoại của người đặt hàng). Sau khi nhận chuyển khoản thành công, nhân viên sẽ tiến hành đơn hàng và chuyển hàng cho khách.

Tài khoản nhận thanh toán:
Hộ kinh doanh Faifo Bánh Mì Việt Nam
STK: 3803808
Ngân hàng ACB – Chi nhánh Thạch Đà (HCM)