Chính sách vận chuyển

FaiFo Bánh Mì sẽ thông qua đối tác vận chuyển liên hệ với Quý khách theo số điện thoại và giao bữa ăn đến địa chỉ Quý khách đăng ký vào đúng khung giờ đặt hàng quý khách yêu cầu hoặc chuẩn bị đơn hàng giao nhận tận tay quý khách tại đúng địa chỉ cửa hàng Quý khách chọn vào đúng thời gian đặt hẹn đến lấy (nếu Quý khách chọn hình thức “Đến lấy”)

Tại thời điểm giao hàng, khách hàng kiểm tra phần ăn theo đơn hàng ghi trên hóa đơn. Việc giao hàng kết thúc khi khách hàng xác nhận đủ phần ăn.

BẢNG PHÍ VẬN CHUYỂN

Thời gian áp dụng

Nội dung

Điều kiện

Ghi chú

Từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có thông báo mới

Miễn phí vận chuyển

Đơn hàng từ 100,000vnđ giao trong bán kính 2km

Đối với nhân viên bán hàng Online, chốt đơn và báo phí ship theo cửa hàng gần Khách hàng nhất.

Đối với nhân viên bán hàng tại cửa hàng nhận đơn và báo phí ship theo khoảng cách từ cửa hàng đến Khách hàng.


 

Từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có thông báo mới

Phí ship 15,000vnđ

Đơn hàng giao trong bán kính 3km

Đối với nhân viên bán hàng Online, chốt đơn và báo phí ship theo cửa hàng gần Khách hàng nhất.

Đối với nhân viên bán hàng tại cửa hàng nhận đơn và báo phí ship theo khoảng cách từ cửa hàng đến Khách hàng.


 

Từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có thông báo mới

Phí ship 40,000vnđ

Đơn hàng giao trong bán kính 8km

Đối với nhân viên bán hàng Online, chốt đơn và báo phí ship theo cửa hàng gần Khách hàng nhất.

Đối với nhân viên bán hàng tại cửa hàng nhận đơn và báo phí ship theo khoảng cách từ cửa hàng đến Khách hàng.


 

Từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có thông báo mới

Đơn hàng giao ngoài phạm vi bán kính 8km, báo phí ship theo mức giá thực của đơn vi vận chuyển